Magyarország Kormánya - Európai Regionális Fejlesztési Alap - Széchenyi 2020

GINOP Plusz-1.1.2-21 - Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű,
valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

 

A magyar gazdaság nyitottsága miatt a verseny mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon rendkívül erős. Ezért a termelékenység és hozzáadott érték jelentős növelése elsősorban a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, valamint nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások és az általuk megvalósított komplex fejlesztések támogatása útján érhető el. Magyarországon a gyorsan növekvő vállalkozások aránya az elmúlt években stabilan magas volt.

Ez a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező, innovatív KKV kör kulcsszerepet játszik a gazdaság dinamizálásában, ezért további fejlődésük elősegítése, technológiai körülményeik, értékteremtő képességük javítása, külpiaci jelenlétük megerősítése nagyban hozzájárulhat a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének növeléséhez. Mindezekkel a GINOP Plusz-1.1.2-21 felhívás a kormány iparpolitikai célkitűzéseinek teljesülését is szolgálja.

A GINOP Plusz-1.1.2-21 felhívás célja ezen túlmenően a legfejlettebb technológiák adaptálására alkalmas vállalkozások célzott támogatása, így különösen olyan vállalkozások megerősítése, amelyek a megvalósítandó fejlesztésük révén az értéklánc valamely részében vagy egészében élvonalbeli, vállalati technológiai megoldásokat alkalmaznak (pl. mesterséges intelligencia, IoT, szenzorvezérelt technológiák, robotizációs eljárások, 5G, nanotechnológia, biotechnológia, innovatív alapanyagok, big data elemzés, stb.), és tevékenységükben ezen high-tech megoldások bevezetése és tudatos alkalmazása által kiugró értékteremtési hatás érhető el.

A GINOP Plusz-1.1.2-21 felhívás a kiemelkedő teljesítmény, valamint a jelentős növekedési potenciál szempontjából az alábbi vállalkozói célcsoportokat azonosítja:
 
  • A jelentős növekedést felmutató vállalkozások:
Gyorsan növekvő cégek, amelyek a gazdaság fejlődésének gerincét adják, múltbéli növekedési adataik alapján jelentős teljesítményt értek el, magasabb üzemméreten konszolidálódtak. A felhívás keretében igényelhető támogatás révén erősödhet ennek a komoly növekedésre képes vállalati körnek az értékteremtő képessége, valamint kialakulhat egy energikus, dinamikus, ambiciózus vállalati kör, ami a nemzetközi piacon is érvényesülni tud, illetve képes a hazai piacokon termékeivel pozícióját és termelékenységét javítani.

A felhívás célja olyan vállalkozások támogatása, amelyek az elmúlt időszakban jelentős mértékben bővítették nettó értékesítési árbevételüket, export árbevételüket vagy foglalkoztatotti létszámukat. Fontos szempont, hogy ezen vállalkozások a versenytársaikkal szemben értékelhető versenyelőnyt tudjanak felmutatni, amely magában hordozza a jelentősebb külpiaci terjeszkedés lehetőségét vagy a belföldi értékesítési volumen további növelését, elősegítve a hazai előállítású termékek piacra jutását. Mindez a célcsoportba tartozó vállalkozások részéről felkészült és kompetens menedzsmentet, stratégiai gondolkodást, szervezetfejlesztési és marketing aktivitást igényel.
  • A növekedésre képes, ígéretes vállalkozások:
Olyan vállalkozások, amelyek még nem értek el jelentős növekedést, de növekedési lehetőség előtt állnak, amit például a közelmúltban végrehajtott kutatás-fejlesztési projektjük eredményei vetítenek előre vagy éppen olyan kockázati tőkebefektetésben részesültek, aminek segítségével megalapozott üzleti lehetőségeket tudnak kiaknázni. Ezen vállalkozások számára a támogatás elősegíti az innovatív ötletek piacosítható termékké/szolgáltatássá formálását, ezen termékek/szolgáltatások iparjogvédelmi oltalmazását, a szükséges gyártási/szolgáltatási kapacitások kiépítését és az értékesítési tevékenység beindítását.

Az ígéretes vállalkozások azonosítása során fontos szempont, hogy az adott vállalkozás menedzsment képességei megfelelőek legyenek egy új termék piacra viteléhez, és a tervezett fejlesztés innovatív ötleten alapuljon, a vállalkozás által kínált termék/szolgáltatás a megcélzott piacokon egyedi, megkülönböztethető értéket képviseljen. Figyelembe vételre kerül a vállalkozás üzleti tervének minősége, hogy a fejlesztési elképzelés az iparági adottságokhoz, ágazati trendekhez, növekedési kilátásokhoz illeszkedve került kialakításra, és követi a méretgazdaságossági elveket, finanszírozási igénye illeszkedik a vállalkozás pénzügyi lehetőségeihez.
  • Export bajnokok
Elsősorban nemzetközi piacra termelő, az export területén kiemelten teljesítő vállalkozások, jelentős export-árbevétellel rendelkező vállalkozások, amelyek további fejlődésének elősegítése nagyban hozzájárulhat a hazai kkv-k exporton belüli részarányának növeléséhez és a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének fokozásához.

A GINOP Plusz-1.1.2-21 felhívás keretében olyan fejlesztések támogathatóak, amelyek újabb külföldi piacokon történő megjelenést, nemzetközi iparjogvédelmi (pl. védjegy) oltalomszerzést, az export értékesítési volumen további jelentős növelését teszik lehetővé. Cél, hogy a fejlesztések hozzájáruljanak nemzetközileg elismert magyar márkanevek, brandek kiépítéséhez és megerősödéséhez.
  • Nemzetközi értékláncokban résztvevő vállalkozások
A magyar gazdaság nagy része értékláncokba tagozódva működik, a vállalkozások körében a globális értékláncokba való beépültség erősen jellemző. Ahhoz, hogy a kkv‐k teljesítménye növekedni tudjon, a beszállító vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelésére, a beszállítók nemzetközi értékláncokban való részvételének stabilizálására és az értékláncokban történő előrelépés ösztönzésére van szükség. A beszállítói pozíciók megerősítése mellett fontos, hogy a hazai tulajdonú vállalatok maguk is tudjanak integrációkat kiépíteni, amihez nélkülözhetetlen az együttműködés, a tudás megosztása, a beszállítói és integrátori képességek fejlesztése, valamint a folyamatos innováció és technológiai fejlődés.

A GINOP Plusz-1.1.2-21 felhívás keretében olyan fejlesztések támogatása a cél, amelyek hozzájárulnak a támogatást igénylő vállalkozás beszállítói képességeinek fejlesztéséhez, a beszállítók munkaerő-állományának felkészítéséhez és hatékonyan szolgálják a vállalkozás működésének a piaci kihívásokhoz való igazodását, a megrendelői igényeknek való megfelelést és ezen keresztül akár az értékláncban történő előrelépést. A támogatásban részesülő fejlesztések kiválasztása során előnyt jelent, ha a fejlesztés egy integrátori csoport általi új termék kialakítására vagy új piacra való belépésre, új beszállítói kapcsolatok kialakítására irányul. Fontos, hogy a támogatásban részesülő beszállító vállalkozás megfelelő együttműködést, partneri viszonyt létesítsen az integrátor vállalkozással vagy a tervezett fejlesztés révén minősített beszállítói státuszt érhessen el.

A GINOP Plusz-1.1.2-21 felhívás fent nevezett célcsoportjába tartozó kedvezményezettek tartós fejlődése komplex fejlesztési támogatás biztosításával segíthető elő.

A GINOP Plusz-1.1.2-21 felhívás célja a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező élvonalbeli technológiai megoldások adaptálására alkalmas, innovatív KKV-k komplex fejlesztésének támogatása, amely nem csupán a vállalati fejlesztés egy-egy elemére koncentrál (pl.: eszközbeszerzés), hanem azok integrálhatósága érdekében a teljes vállalati működést egyedileg, a vállalatra szabottan fejleszti. Ennek érdekében a technológiai és infrastrukturális adottságok megteremtése mellett a felhívás lehetőséget biztosít szakértői szolgáltatások minősített szolgáltatóktól való igénybevételére műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, szellemi tulajdoni oltalomszerzés, marketing, márka- és arculatépítés, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, valamint szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés területén.
A megvalósuló fejlesztéseknek illeszkednie kell a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiájához. Elsősorban olyan fejlesztések támogatására kerülhet sor, amelyek illeszkednek az intelligens szakosodási stratégiában (S3) meghatározott irányokhoz.

A GINOP Plusz-1.1.2-21 felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Bővebb információk az előminősítési eljárásról a Dokumentumtárban találhatók.

Amennyiben kérdésük merülne fel az előminősítési eljárás vonatkozásában, úgy megkereséseiket a vali@ifka.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

 
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.